Sondre Justad på lag med The Arctic Triple!

Foto: Kristin Folsland Olsen

Arrangørene har fra dag en ønsket å ta en aktiv rolle for miljøet i Lofoten og er svært glade for å være i gang med et samarbeid med Sondre Justad. Tilfeldighetene gjorde at Sondre tok kontakt med grunneier i Festvåg og grunnlegger av The Arctic Triple, Frank Hagen, for å organisere årets utendørskonsert på Festvågtinden i Henningsvær. Han ønsket at overskuddet fra konserten skulle gå tilbake til fjellet og dermed var vi i gang!

«Festvåg er et av flere områder i Lofoten som opplever et enormt trykk og med det slitasje. Det er et stort behov for å tilrettelegge hele området med tanke på alle som telter, klatrer og går opp til Festvågtinden» sier Frank Hagen.

I arbeidet med løpene er The Arctic Triple i dialog med både utøvere, grunneiere, kommuner og lag/foreninger osv. – mange er opptatte av å ta vare på arenaen. At det er en økende interesse for utendørsaktiviteter i form av ulike løp som har naturopplevelsen som en grunnpilar tror arrangørene er en mulighet for både å øke bevisstheten og for å få ting til å skje.

«Alt henger sammen med alt og vi tror at gode opplevelser ikke bare handler om et teknisk godt løp, men også at det tas aktive valg for miljøet. Vi ønsker å bruke oppmerksomheten rundt The Arctic Triple til både å øke bevisstheten og ta et konkret ansvar for det trykket Lofoten opplever.» – Maria Karlsen, prosjektleder

«The Arctic Triple gjør en viktig jobb for Lofoten. De har blitt godt kjent med øyriket, har god kontakt med lokalbefolkningen og gode kunnskaper – de står i en posisjon hvor de kan ta tak, og det er fint å kunne gjøre det sammen med dem.» – Sondre Justad

«Vi tror at vi sammen kan nå ut til flere og har nå et konkret prosjekt i gang sammen med Sondre – vi skal tilrettelegge området Festvåg i ønsket om å bevare det for fremtiden. I tillegg har vi tatt initiativet til å tilrettelegge stien til Fløya i Svolvær. Begge disse prosjektene er svært ressurskrevende og krever betydelige midler, men vi tror at det er et godt grunnlag for å faktisk komme i gang med en konkret utbedring. Det er verken vi eller Sondre som sliter ned fjellene i Lofoten; det er de titusenvis av besøkende, men vi kan være en del av løsningen. Vi får mye oppmerksomhet og kan være med og utgjøre en forskjell.» Sier Maria Karlsen.

#gitilbake #festvågtinden #tilbaketilfjellet #rivihjertet